TekstLab Festival // SUSANNE XIN, Cây đa + suppe og jam

Arrangementsinformasjon

Framføringen i festivalen er en arbeidsvisning og målet er å skape Cây đa, en musikalsk forestilling som handler om flukt, sårbarhet, identitetsforvirring og kjærlighet. Gjennom å blande egne historier fra oppveksten, foreldrenes kamp som båtflyktninger og vietnamesiske folkeeventyr i et meditativt landskap, håper hun å gripe publikum med alle sanser og skape dialog. 

«Mitt møte med TekstLab oppstod da jeg søkte etter en arena der jeg kunne utforske andre måter å formidle på. Gjennom ukentlige møter med tekstlab fikk jeg muligheten til å bli kjent med tekst i ulike sammenhenger med andre deltakere, og jeg utviklet en enorm kjærlighet for ordene og de uendelige uttrykksmåtene. Etter å ha blitt med på prøverom og fått veiledning, fikk jeg så mange eureka-øyeblikk at det ble en selvfølge å ville eksperimentere mer og være dypere i relasjonen mellom tekst og musikk.»

Konsept/idé/fremførelse: Susanne Xin
Kunstnerisk veiledning: Julian Skar
Produsert i samarbeid med TekstLab

Susanne Xin (f.1998), er en norsk-vietnamesisk kunstner, pianist og musikkpedagog. For øyeblikket inspireres hun av hvordan hverdagslige øyeblikk og handlinger forandrer seg i møte med ulike kulturer, og uttrykker dette i kunsten gjennom å blande improvisasjon, tekst og ny musikk. I tillegg prøver hun å utvide sin egen og lytterens lydhorisont med flygelet ved å utforske og eksperimentere med extended techniques og preparering. 

Etter å ha deltatt i TekstLab Unge Stemmer og Prøverom Ung er hun det nyeste tilskuddet til TekstLab Inkubator fra 2021. Susanne er involvert som teaching artist for ungdom og samskapende kunstner i TekstLabs kollektive prosjekter, i tillegg til å utvikle sitt eget prosjekt Cây đa.