Maya Angelou: Black Woman Rising - 13. november

Arrangementsinformasjon

Nordic Black Theatre presenterer

Maya Angelou: Black Woman Rising


Written by Kagiso Lesego Molope
Directed by Cliff A. Moustache
Choreographer: Bright Wamwanduka


About the great poet, singer, writer and activist Maya Angelou

We tell the story of her life and work with music, dance and drama.


Norsk

Maya Angelou var blant annet forfatter, lærer, danser, journalist, manus-forfatter, sanger, skuespiller, poet og aktivist. Hennes liv og arbeid var til stor inspirasjon for mange på 60- og 70-tallet, for generasjoner etter henne og bøkene hennes er fortsatt skolepensum verden over. Hun var en nær venn av både James Baldwin og Malcolm X. Hun snakket 6 språk, vant utallige priser og var mentor for mange kunstnere bl.a. Oprah Winfrey. Maya Angelou levde et utrolig liv som nå blir dramatisert med dans, live musikk og drama på Nordic Black Theatre.


Forestillingen er på engelsk


Forestillinger: Premiere 6. november

Spilles også:

8. - 9. november

13. november

15. – 19. november

-------------------------------------


English

Maya Angelou was, amongst other things, a writer, teacher, dancer, journalist, screenwriter, singer, actor, poet and activist. Her life and work were a great inspiration to many in the 60s and 70s and for the generations that followed. Her books are still on school curriculums worldwide. She was a close friend of both James Baldwin and Malcolm X. She spoke 6 languages, won numerous awards and was a mentor to many artists including Oprah Winfrey. Maya Angelou lived an incredible life that is now being dramatized with dance, live music and drama at Nordic Black Theatre


The performance is in English


Performances: Premiere 6th of November

Also playing:

8th - 9th of November

13th of November

15th – 19th of November